Ergotherapie bij Parkinson

Zorg voor Parkinsonpatiënten in Noordoostpolder
In Noordoostpolder is een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners actief. Dit netwerk met de naam ParkinsonNet is bedoeld om de kwaliteit van zorg voor mensen met de aandoening Parkinson te verbeteren.
De ziekte van Parkinson, De aandoening komt veel voor. In Nederland leven naar schatting 60.000 mensen met de aandoening van Parkinson of een vorm die daarop lijkt. Als gevolg van de vergrijzing zal dit aantal de komende 10 jaar verder toenemen. Parkinson is een uitzonderlijk complexe aandoening. De meest bekende symptomen zijn traagheid van bewegen en beven. Naast deze verschijnselen kunnen andere problemen optreden, zoals depressief zijn, algemeen pijn, slaapstoornissen, incontinentie, verandering in seksuele omgang en valincidenten. Ook het denken kan veranderen, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in problemen met het logisch plannen in complexe situaties. Het beloop van Parkinson is progressief. Dit betekent dat de symptomen in de loop van langere tijd kunnen toenemen en dat meer nieuwe symptomen zich kunnen voordoen. De symptomen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven.

Behandeling van Parkinson
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het onderdrukken van de lichamelijke verschijnselen van Parkinson. Er zijn veel goede medicijnen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Helaas reageren niet alle verschijnselen even goed op medicatie. Voorbeelden van verschijnselen die vaak maar moeizaam verbeteren met medicatie zijn een verminderde balans, moeite met spreken en moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken. Daarom is het verstandig dat naast de neuroloog ook andere zorgverleners betrokken zijn bij de zorg. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of psycholoog. Het aantal betrokken zorgverleners maakt de zorg rond de parkinsonpatiënt (en diens naaste omgeving!) extra complex. Het is belangrijk dat de betrokken zorgverleners goed samenwerken om de patiënt een optimale zorg te kunnen leveren. Dit vraagt om zowel de gerichte expertise als nauwe samenwerkingsverbanden tussen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor Parkinson. Daarom is ParkinsonNet opgezet.

ParkinsonNet
ParkinsonNet Noordoostpolder bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten met specifieke expertise bij de zorgbehandeling van Parkinson. Deze zorgverleners staan garant voor deskundige ondersteuning van parkinsonpatiënten in de directe woonomgeving van de patiënt en werken nauw samen met de parkinsonverpleegkundigen en neurologen van de cliënten. Meer informatie over ParkinsonNet is te vinden op de onderstaande website.