Ergotherapie bij kinderen

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten zoals aan en uitkleden, eten, schrijven of zelfstandig spelen Een ergotherapeut analyseert waarom het kind met deze activiteiten moeite heeft en geeft hierover vervolgens adviezen. Een ergotherapeutische behandeling stimuleert de ontwikkeling van het kind.

Welke kinderen komen voor ergotherapie in aanmerking?
De behandeling richt zich op kinderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de volgende activiteiten:

Bewegen
angst voor bewegen: bang zijn om te vallen, niet graag schommelen en klimmen
overbeweeglijk zijn: moeite met stilzitten of stilstaan
moeite met oog-handcoördinatie en fijne motoriek
problemen met samenwerking van beide handen: onhandig zijn, vaak iets omstoten
moeite met vloeiende oogvolgbewegingen: met lezen steeds de regel kwijt zijn of stukjes overslaan

Zintuiglijke prikkels
overgevoeligheid voor tastprikkels: aanraken door anderen,
kammen van het haar,
niet houden van spelen met zand of vingerverf
snel afgeleid zijn, moeite hebben met concentreren

ADL - Activiteiten van het Dagelijks Leven
moeite met het aan- en uitkleden, veters strikken


problemen met eten en drinken
weinig of moeilijk spelen
problemen met hobby’s: niet mee kunnen komen met vriendjes.

Schrijven

Kleuter- en schoolse vaardigheden
moeite met knippen, scheuren, vouwen, plakken, kleuren
problemen met schrijven: slordig handschrift, laag tempo, schrijfkramp
moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden

De werkwijze van de ergotherapeut
De werkwijze kan bestaan uit een screening, een behandeling en advisering.

Screening
Voordat de behandeling begint, vindt er een screening plaats van het kind door de ergotherapeut. Hij of zij gebruikt hierbij spelmateriaal, een observatiemethode of een test. Daarna neemt de therapeut met de ouders en de andere betrokkenen (meestal de leerkracht) het resultaat van de screening en de opgestelde behandeldoelen door.

Behandeling
Een behandeling duurt meestal 45 tot 60 minuten en is in principe individueel. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij maakt de ergotherapeut gebruik van spel- en ontwikkelingsmaterialen. Tijdens de behandeling heeft de ergotherapeut regelmatig contact met de ouders en de leerkracht.
Aan het eind van de behandeling rapporteert de ergotherapeut aan de verwijzend arts.


Advisering
De ergotherapeut geeft advies over:
de aanschaf van hulpmiddelen, zoals een stoel, speciale pen,schaar
spelontwikkeling, speelhouding, speelgoed
kleuter- en schoolse vaardigheden
schrijven: o.a. houding, pengreep
omgang met zintuiglijke prikkels

Informatie en preventie
Ergotherapeut van Ergotherapiepraktijk N.O.P. kan uitleg en informatie geven over het belang van een goede zithouding in de klas en aan de computer, over schrijfvoorwaarden en schrijven, over de ontwikkeling van sensorische intergratie en de fijne motoriek.

Daarnaast kan er advies gegeven worden bij de keuze van nieuw aan te schaffen meubilair, schrijfmateriaal en schrijfmethodes.

De verwijzing

Niet alleen artsen kunnen problemen signaleren bij een kind, maar ook de ouders of een leerkracht. De huisarts, de schoolarts of de specialist kan dan voor behandeling doorverwijzen naar de ergotherapeut.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites: