Valpreventie

Vallen is bij ouderen een veelvoorkomend probleem. De ergotherapeut van Ergotherapiepraktijk N.O.P. werkt met de ergotherapierichtlijn valpreventie. Deze is van toepassing op mensen van 65 jaar en ouder, zowel zelfstandig wonend, als wonend in een verzorgingshuis.
Valpreventie is vooral effectief gebleken bij mensen die minimaal een keer gevallen zijn of bij personen die last hebben van een of meerdere van de onderstaande risicofactoren.

  • Mobiliteit- en evenwicht problemen
  • Duizeligheid
  • Verminderd zicht of oogproblemen
  • Incontinentie
  • Onveilig gedrag en angst om te vallen
  • Medicatie gebruik
  • Huis- en omgevingsveiligheid

Ergotherapie is bestemd voor mensen die gevallen zijn of die bang zijn om te vallen of die zich herkennen in een of meerdere risicofactoren.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bespreekt in het eerste gesprek (de intake) met u wat u allemaal doet op een dag en wat u belangrijk vindt.
Er worden testen gedaan om de risico’s op vallen te meten. De vervolgbehandelingen worden in overleg met u gepland.
Tijdens deze behandelingen worden er activiteiten geoefend die voor u van belang zijn. U kunt hierbij denken aan het meenemen van de koffie naar de woonkamer, het bereiden van een maaltijd of het douche en aankleden.
Indien noodzakelijk worden er hulpmiddelen en/of voorzieningen aangevraagd bij gemeente of zorgverzekeraar. Ongeveer 4 weken na het afsluiten van de behandelingen volgt er nog een evaluatiegesprek.