Wanneer ergotherapie?

Als u dagelijkse handelingen niet (meer) naar wens uit kunt voeren of als een ander u daarbij dagelijks moet helpen, kan ergotherapie een oplossing zijn.
Ergotherapie kan u helpen door de handeling opnieuw aan te leren of anders te leren uitvoeren. Mocht het nodig zijn dan kan er gekeken worden of er een hulpmiddel is om de handeling weer zelfstandig of grotendeels zelfstandig uit te kunnen voeren.
 
Enkele voorbeelden:

  • Het schrijven lukt niet meer daardoor is het moeilijk om zelf uw handtekening te zetten.
  • Door RSI/ CANSklachten kunt u zich niet meer makkelijk/zelfstandig aankleden.
  • U heeft een scootmobiel of elektrische rolstoel maar durft er niet op te rijden.