Voor wie is ergotherapie bestemd?

Driewielfiets

Voor mensen die door ziekte of gezondheidsklachten problemen hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen.
Voor jong en oud dus, ook partners, mantelzorgers en professionals in de zorg hebben baat bij ergotherapie.
 
Met adviezen en instructie kunt u betere zorg bieden en kan overbelasting voorkomen worden.