Eerstelijns ergotherapie voor kinderen

Ergotherapie voor kinderen
 
De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten zoals aan en uitkleden, eten, schrijven of zelfstandig spelen Een ergotherapeut analyseert waarom het kind met deze activiteiten moeite heeft en geeft hierover vervolgens adviezen. Een ergotherapeutische behandeling stimuleert de ontwikkeling van het kind.
 
Welke kinderen komen voor ergotherapie in aanmerking?
De behandeling richt zich op kinderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de volgende activiteiten:
 
Bewegen

 • angst voor bewegen: bang zijn om te vallen, niet graag schommelen en klimmen
 • overbeweeglijk zijn: moeite met stilzitten of stilstaan
 • moeite met oog-handcoördinatie en fijne motoriek
 • problemen met samenwerking van beide handen: onhandig zijn, vaak iets omstoten
 • moeite met vloeiende oogvolgbewegingen: met lezen steeds de regel kwijt zijn of stukjes overslaan

Zintuiglijke prikkels

 • overgevoeligheid voor tastprikkels: aanraken door anderen,
 • kammen van het haar,
 • niet houden van spelen met zand of vingerverf
 • snel afgeleid zijn, moeite hebben met concentreren

ADL - Activiteiten van het Dagelijks Leven

 • moeite met het aan- en uitkleden, veters strikken
 • problemen met eten en drinken
 • weinig of moeilijk spelen
 • problemen met hobby’s: niet mee kunnen komen met vriendjes.

Kleuter- en schoolse vaardigheden

 • moeite met knippen, scheuren, vouwen, plakken, kleuren
 • problemen met schrijven: slordig handschrift, laag tempo, schrijfkramp
 • moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden

De werkwijze van de ergotherapeut.
De werkwijze kan bestaan uit een screening, een behandeling en advisering.
 
Screening

Voordat de behandeling begint, vindt er een screening plaats van het kind door de ergotherapeut. Hij of zij gebruikt hierbij spelmateriaal, een observatiemethode of een test. Daarna neemt de therapeut met de ouders en de andere betrokkenen (meestal de leerkracht) het resultaat van de screening en de opgestelde behandeldoelen door.
 
Behandeling

Een behandeling duurt meestal 45 tot 60 minuten en is in principe individueel. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij maakt de ergotherapeut gebruik van spel- en ontwikkelingsmaterialen. Tijdens de behandeling heeft de ergotherapeut regelmatig contact met de ouders en de leerkracht.
Aan het eind van de behandeling rapporteert de ergotherapeut aan de verwijzend arts.
 
Advisering

De ergotherapeut geeft advies over:

 • de aanschaf van hulpmiddelen, zoals een stoel, speciale pen,schaar
 • spelontwikkeling, speelhouding, speelgoed
 • kleuter- en schoolse vaardigheden
 • schrijven: o.a. houding, pengreep
 • omgang met zintuiglijke prikkels

 
De verwijzing

Niet alleen artsen kunnen problemen signaleren bij een kind, maar ook de ouders of een leerkracht. De huisarts, de schoolarts of de specialist kan dan voor behandeling doorverwijzen naar de ergotherapeut. De verwijzing kunt u sturen naar:
 
Ergotherapiepraktijk N.O.P.
Europalaan 40a
8303 GJ Emmeloord
 
Vergoeding
 
Ergotherapie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering.Iedereen heeft recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar.Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar geeft u daarover meer informatie.
 
Informatie en preventie
 
Ergotherapeut van Ergotherapiepraktijk N.O.P. kan uitleg en informatie geven over het belang van een goede zithouding in de klas en aan de computer, over schrijfvoorwaarden en schrijven, over de ontwikkeling van sensorische intergratie en de fijne motoriek.
 
Daarnaast kan er advies gegeven worden bij de keuze van nieuw aan te schaffen meubilair, schrijfmateriaal en schrijfmethodes.
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites: