Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen die in hun dagelijkse handelingen beperkt worden of hierin problemen ervaren. Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden, koken, eten, boodschappen en het werk dat u doet.
Hoe ingewikkeld het uitvoeren van handelingen is merkt u pas als iets tijdelijk of blijvend niet meer lukt of heel moeilijk gaat door bijvoorbeeld ziekte.
 
Doel:
Ergotherapie richt zich op het verbeteren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen en heeft als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. De ergotherapiebehandeling kan in de praktijkruimte of bij u thuis worden gegeven